B&B Slotstraat
Wij respecteren de privacy van de bezoekers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat B&B Slotstraat uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

De website
De website van B&B Slotstraat werkt volledig via een zogenaamde https-verbinding, zodat alle gegevens die u via de website invoert en raadpleegt versleuteld zijn en daardoor niet door derden 'afgeluisterd' kunnen worden. Noodzakelijke verbindingen voor het afhandelen van betalingen lopen eveneens via https-verbindingen.

Het verwerken uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of kamers bij ons boeken. B&B Slotstraat legt uw gegevens vast omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw opdracht. Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Activiteiten op onze website
 • Betalingsgegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige gegevens die u ons actief verstrekt

B&B Slotstraat verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Het doel en de basis van de grondslag waarop B&B Slotstraat uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het afhandelen van boekingen en betalingen;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het opnemen van contact met u om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Het aanmaken van een account mogelijk te maken;
 • Het verstrekken van diensten aan u;
 • Het analyseren van uw activiteiten op onze website om deze te kunnen verbeteren.

Bewaartermijn en beveiliging

De bewaartermijn van persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan wettelijke of fiscale regels. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt er voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Delen van gegevens

Het delen van persoonsgegevens met derden wordt alleen gedaan voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor de afhandeling van betalingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit door regelgeving of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies en vergelijkbare technieken
De cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde sessie-cookies, die automatisch vervallen nadat uw bezoek (sessie) aan onze website verlopen is. B&B Slotstraat gebruikt uitdrukkelijk géén cookies om uw surfgedrag buiten de website van B&B Slotstraat te kunnen volgen of u automatisch te herkennen als u de website bezoekt.

De bescherming van uw gegevens
B&B Slotstraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bnbslot.nl. Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Links naar websites van derden
Links zijn op verschillende plaatsen op deze site opgenomen ter informatie van de bezoekers. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. B&B Slotstraat neemt alleen links op van instellingen en organisaties die naar haar mening passen binnen het thema van de website. Deze websites worden door andere partijen dan B&B Slotstraat geëxploiteerd; B&B Slotstraat heeft geen zeggenschap over deze websites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en betrouwbaarheid ervan.


Disclaimer
Deze website bevat informatie afkomstig van B&B Slotstraat. Ondanks onze grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is B&B Slotstraat aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt B&B Slotstraat zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.